BN

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14

กลุ่มอำนวยการ  

   

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา  

   

กลุ่มพัฒนาการศึกษา  

   

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

   

Link ที่เกี่ยวข้อง  

gfmis
account
 
   

ปฏิทิน  

ตุลาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

ITA  

ITALogo

   

ความพึงพอใจ  

6

   

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  

webboard

phone

14440

   

รวมรูป 13 ต.ค.63 ตักบาตร ร.9

วันที่​ 13​ ตุลาคม​ 2563​ เวลา​ 07.00​ น.​ นางอัจฉรียา​ ชุมนุม​ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา​ และคณะ​ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร​ ณ​ มณฑล​พิธีทุ่งศรีเมือง โดยมีนายสฤษดิ์​ วิฑูรย์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี​ เป็นประธาน

รวมรูป 12 ต.ค.63 ประชุม กศจ.ยโสธร

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา14.00น.นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจติดตามและประเมินผลได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค14ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร(กศจ)ครั้งที่11/2563ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรโดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุมและนายกิตติภัทท์ ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดยโสธรเป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้

รวมรูป 8 ต.ค.63 อัดรายการ NBT

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 ร่วมอัดรายการเืพื่อประชาสัมพันธ์งานกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี

รวมรูป 8 ต.ค.63 ประชุมกฐิน ปลัด

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมติดตามการจัดงานเตรียมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 และในโอกาสนี้รับรับเกียรติจากท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการในมอบโล่รางวัลรูปแบบ/แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เขตตรวจราชการที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยในการประชุมครั้งนี้ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้

รวมรูป 7 ต.ค.63 โครงการหมู่บ้านสามัคคีปรองดอง
 
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕จังหวัดอุบลราชธานี
~ พระพรหมเสนาบดี ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ส่วนกลาง วัดปทุมคงคา
~ พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ส่วนกลาง วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”
ส่วนกลาง และคณะกรรมการประจำหนตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
•คณะกรรมการ ส่วนกลาง ที่ลงพื้นที่ประกอบด้วย
~ พระเทพปัญญาภรณ์ รองประธานฯ วัดตากฟ้า
~ พระราชวัลภาจารย์ วัดหนองหอย
~ พระมงคลพัฒนาภรณ์ วัดหลักสี่
~ พระศรีกิตติเมธี วัดเทพนิมิตร
~ พระศรีสมโพธิ วัดปากน้ำ
~ พระปริยัติวรานุกูล
วัดนิมมานรดี พิธีกร
•คณะกรรมการ ประจำหนตะวันออกที่ลงพื้นที่ประกอบด้วย
~ พระเทพวรมุนี ประธานฯ วัดพระธาตุพนม
~ พระเทพวิสุทธิโมลี
วัดจักรวรรดิราชาวาส รก.จภ.๑๐
~ พระราชวชิรโมลี วัดสวนพลู รจภ.๑๐
~ พระราชพรหมจริยคุณ
วัดบ้านเปลือยใหญ่
~ พระราชสิริวัฒน์
วัดสว่างสุวรรณาราม
~ พระศรีปริยัติธาดา วัดโพธิ์ย่อย
~ พระโสภณพัฒนบัณฑิต วัดธาตุ
~ พระอุดมปัญญาภรณ์ วัดอัมพวัน
<หมู่บ้านดังต่อไปนี้>
•ณ บ้านหนองเต่า หมู่ ๒ ต.หนองเต่า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
•ณ บ้านหนองคู หมู่ ๔ ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
•คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี
~ พระเทพวราจารย์ จจ.อุบลราชธานี
~ พระครูเกษมธรรมสนุวัตร จอ.ตระการพืชผล
~ พระครูศรีธรรมโสภิต จอ.น้ำยืน
~ พระครูขันติปรีชากร
จร.ธัมมปติฏฐาราม จต.หนองเต่า
~ พระครูกิตติปริยัติคุณ จร.หนองคู
เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะตำบล พร้อมด้วยพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี
•ฝ่ายบ้านเมืองมี
~ นายสมมาฏฐ์ โพธิ นอ.ตระการพืชผล
~ นายสมชัย บูรณะ นอ.น้ำยืน
~ นายศัจธร วัฒนะมงคล
รองศึกษาธิการภาค ๑๔
~ นายวิรอด ไชยพรรณา ผอ.พอศจ.อุบลราชธานี
~ พ.ต.ท.ดุจดล ด้ายละออง
รอง ผกก.สภ.ตระการพืชผล
~ พ.ต.ท.อรรคนิธ์ แสงสุนีย์
รอง ผกก.สภ.น้ำยืน
~ พ.ต.ท.วรรณพรต ปิ่นปกบุตร
รอง ผกก.สภ.น้ำยืน
~ นายสังคม สุทธัง นายก อบต.ยาง
~ นายอำพล ภารราช
นายก อบต.หนองเต่า
~ นายสุรพงษ์ กาญจนพัฒน์
กำนัน ต.ยาง
~ นายทวี ดาเหลา กำนัน ต.หนองเต่า
~ นายยุทธศักดิ์ สุขศรี ผอ.รพสต.หนองเต่า
~ นายสมชัย หงษ์ทอง
ผอ.รพสต.ปลาขาว
~ นายจักรี สมน้อย
ผญบ.กมู่ ๒ บ้านหนองเต่า
~ นายสมาน บรรจง
ผญบ.หมู่ ๔ บ้านหนองคู
พร้อมด้วยข้าราชการ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่รพ.สต.และประชาชนร่วมงานในครั้งนี้
   

ผู้บริหารระดับสูง  

  kaka 

นายณัฎฐพล   ทีปสุวรรณ

 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ


  1570540738

นายประเสริฐ   บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


002 

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ


001

นายศัจธร วัฒนะมงคล

รองศึกษาธิการภาค 14

​รักษาการ​ในตำแหน่ง​ ศึกษาธิการ​ภาค​ 14​

   

FACEBOOK PAGE  

   

สถิติผู้เข้าชม  

วันนี้154
เมื่อวานนี้254
อาทิตย์นี้909
เดือนนี้5232
ทั้งหมด121426

ข้อมูลผู้เยี่ยมชม

  • ไอพี 3.210.201.170
  • เบราว์เซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ออนไลน์อยู่

4
ออนไลน์

วันพฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2563
   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ