BN

กลุ่มอำนวยการ  

   

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา  

   

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

   

Link ที่เกี่ยวข้อง  

gfmis
account
 
   

ปฏิทิน  

กันยายน 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
   

ข้อมูลการประเมิน ITA  

ITALogo

   

 

รวมรูป 28 ส.ค.62 ชช

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค14 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดยโสธร (กศจ.) ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุม และมี นายบุญสนอง พลมาตย์ รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้

 

28 ส.ค.62 พี่อุ้ม

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสิริกุล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

รวมรูป 28 ส.ค.62 ยุทธ์

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 โดยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา นำโดย นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาพร้อมคณะ ออกติดตามการขับเคลื่อนโครงการ TFE : Teams For Education ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ และโรงเรียนเทศบาลอำนาจ (รร.ต้นแบบ) เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค โดยโรงเรียนได้ใช้รูปแบบ PLASA MODEL ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

รวมรูป 28 ส.ค. 62 พัฒน์

 

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางอัจฉรียา ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และ นางสาวธิดาลักษณ์ พันคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของกลุ่มพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุม โรงแรมอุดรโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

รวมรูป 28 ส.ค.62 ตรวจ

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 120 คน ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหาร ครูผู้สอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ศูนย์ดูแลเด็กเล็กของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถานศึกษาที่เป็น Best Practces ทั้ง 4 จังหวัด เข้าร่วมประชุมและจัดนิทรรศการในครั้งนี้

 

รวมรูป ยุวกาชาด 19 24 ส.ค.62

วันที่ 19-24 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค13 นำโดยท่านสุเทพ แก่งสันเทียะ รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 และกลุ่มพัฒนาการศึกษาร่วมจัดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยรับผิดชอบค่ายย่อยที่ 6 ประกอบด้วย สมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 13 และ 14 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้

   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ