BN

กลุ่มอำนวยการ  

   

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา  

   

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

   

Link ที่เกี่ยวข้อง  

gfmis
account
 
   

ปฏิทิน  

พฤศจิกายน 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   

ข้อมูลการประเมิน ITA  

ITALogo

   

รวมรูป 5 พ.ย.62 ยุทธ์

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา พร้อมคณะ ออกติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาในระดับจังหวัด เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการ ปัญหา และอุปสรรคของการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ และชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อสืบสานสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ และให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดอำนาจเจริญ

รวมรูป 30 ต.ค.62

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่10 /2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุม

รวมรูป 5 7 พ.ย.62 พัฒน์

 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางอัจฉรียา ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และ นางสาวนภัสนันท์ ทรัพย์เจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้

 

 

รวมรูป 28 ต.ค.62

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นางประไพ ใจก้าวหน้า นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 พร้อมด้วย นางสาวนิชานันท์ ปักการะนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ (คณะทำงานระดับจังหวัด) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ และมี นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเลขานุการ ในการประชุมครั้งนี้

รวมรูป 1 พ.ย.62

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน. 2562 ข้าราชการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย กับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย. และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน ตัวแทนภาคเอกชน ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 46 คน ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

รวมรูป 24 ต.ค.62

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. นางประไพ ใจก้าวหน้า นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (กศจ.) โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (กศจ.) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นางวัชรกาญจน์ คงพูล เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้

   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ