BN

กลุ่มอำนวยการ  

   

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา  

   

กลุ่มพัฒนาการศึกษา  

   

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

   

Link ที่เกี่ยวข้อง  

gfmis
account
 
   

ปฏิทิน  

มกราคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
   

ข้อมูลการประเมิน ITA  

ITALogo

   

รวมรูป 28 ม.ค.63 ประชุมกรมจังหวัด

วันที่ 28 มกราคม 2563 ศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้นางสิริกุล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี และประชุมเวทีอุบลฮักแพง สานแรงร่วมใจ ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และอาคารหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

 

 

รวมรูป 24 ม.ค.63วิลัยเกษตร ศก

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 และศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา และคณะครูในสังกัด ร่วมตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ และนายอรัญ สิงห์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ได้รายงานผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ ท่านได้เยี่ยมชมการ จัดนิทรรศการ เยี่ยมชมการเลี้ยงโคนม การแปรรูปนม การปลูกผักออร์แกนิก เป็นต้น

รวมรูป 27 ม.ค.63ยุวกาฃาด

วันที่ 27 มกราคม 2563 ศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้. นางอัจฉรียา ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และ คณะเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธี

รวมรูป 23 24 ม.ค.63ประชุมประถมวัย

วันที่ 23-24 มกราคม 2563 ศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล เข้าประชุมปฎิบัติการสร้างการรับรู้การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด เข้าร่วมประชุม

 

รวมรูป 24 ม.ค.63 ประชุม กศจ.อำนาจ

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา13.30 น นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ (กศจ.)ครั้งที่ 1/2563 ณห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม และมีนายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้

 

รวมรูป 23 ม.ค.63รร.ละลม

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 นายสมยศ แก้วสว่าง ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ, ว่าที่ร้อยตรี สำรวย นกงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3, นายพจน์ สุกวัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย, ผู้นำชุมชน และคณะครู เข้าร่วมรับการตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตตรวจราชการที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ มีการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานของนักเรียน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สำรวย นกงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 กล่าวต้อนรับ และ นางสาวพัฒนา สังข์โกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลม กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน
   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ