BN

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  

   

กลุ่มพัฒนาการศึกษา  

   

เอกสารเผยแพร่  

ep ban

   

ช่องทางรับฟังความเห็น  

Banner web

   

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  

Banner web2

   

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

Banner web5ed2

   

สถาบันวิจัยการศึกษาลุ่มน้ำโขง  

   

sra03

* วิธีการแสดงความคิดเห็น *

1. เลือกแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่ท่านต้องการ

2. ให้คลิกที่ปุ่มเครื่องหมาย + สีขาว ทางกระดานด้านล่าง

3. กรอกข้อความ (ท่านสามารถเพิ่มรูป , ลิงก์ , อัพโหลดไฟล์ เพิ่มเติมได้)

4.ให้คลิกที่ปุ่ม "โพส" (สำหรับมือถือ) หรือ คลิกที่บริเวณพื้นสีเหลือง (สำหรับคอมพิวเตอร์) เพื่อส่งความคิดเห็น


* การตอบข้อคิดเห็น *

- เจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 จะตอบความเห็นที่ใต้โพสของท่าน


 

สร้างขึ้นด้วย Padlet
   

ผู้บริหารระดับสูง  

 164  

นางสาวตรีนุช   เทียนทอง

 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ


  1570540738

นายสุภัทร   จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


 

surin2

นายสุรินทร์ แก้วมณี

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

​ผู้ตรวจราชการฯ เขตตรวจราชการที่ 14

 


 

S 24444935

นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14

   

facebook  

   

พระราชกรณียกิจ  

   

OIT  

OIT Banner

   

กอ.รมน. รับแจ้งเหตุความมั่นคง  

kkk

   

ช่องทางการสอบถาม  

Banner web4