BN

กลุ่มอำนวยการ  

   

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา  

   

กลุ่มพัฒนาการศึกษา  

   

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

   

Link ที่เกี่ยวข้อง  

gfmis
account
 
   

ปฏิทิน  

มกราคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
   

ข้อมูลการประเมิน ITA  

ITALogo

   

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องการทุจริต

 

 

 ข้อ

 

 ประเด็นการตรวจ/ไฟล์ PDF
 1  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 2  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
3  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
4  ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
6  แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
7  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
8  รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี
9  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
10  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
11  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง
12  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
13  มาตรการป้องกันการรับสินบน
14  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
15  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพนิจ

 

   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ