BN

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  

   

กลุ่มพัฒนาการศึกษา  

   

เอกสารเผยแพร่  

ep ban

   

ช่องทางรับฟังความเห็น  

Banner web

   

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  

Banner web2

   

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

Banner web5ed2

   

สถาบันวิจัยการศึกษาลุ่มน้ำโขง  

   

qa

* วิธีการใช้กระดานถามตอบ *

1. ให้คลิกที่ปุ่มเครื่องหมาย + สีชมพู ทางด้านล่าง

2. กรอกชื่อของท่าน และข้อมูลที่ต้องการสอบถาม
(ท่านสามารถเพิ่มรูป , ลิงก์ , อัพโหลดไฟล์ เพิ่มเติมได้)

3. ให้คลิกที่ปุ่ม "โพส" (สำหรับมือถือ) หรือ คลิกที่บริเวณพื้นสีน้ำเงิน (สำหรับคอมพิวเตอร์) เพื่อส่งคำถาม

4. โพสของท่านจะต้องผ่านการตรวจสอบคำที่ไม่สุภาพจากผู้ดูแลก่อน

จึงจะแสดงบนกระดานถามตอบ


* การตอบคำถาม *

- เจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 จะตอบคำถาม
ที่ใต้โพสของท่านสร้างขึ้นด้วย Padlet


  

 

   

ผู้บริหารระดับสูง  

 164  

นางสาวตรีนุช   เทียนทอง

 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ


  1570540738

นายสุภัทร   จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


 

surin2

นายสุรินทร์ แก้วมณี

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

​ผู้ตรวจราชการฯ เขตตรวจราชการที่ 14

 


 

S 24444935

นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14

   

facebook  

   

พระราชกรณียกิจ  

   

OIT  

OIT Banner

   

กอ.รมน. รับแจ้งเหตุความมั่นคง  

kkk

   

ช่องทางการสอบถาม  

Banner web4