BN

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  

   

กลุ่มพัฒนาการศึกษา  

   

เอกสารเผยแพร่  

ep ban

   

ช่องทางรับฟังความเห็น  

Banner web

   

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  

Banner web2

   

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

Banner web5ed2

   

สถาบันวิจัยการศึกษาลุ่มน้ำโขง  

   

                       sraededit2

* วิธีการแจ้งเรื่องร้องเรียน *

1. กรอกข้อมูลตามแพตฟอร์มด้านล่าง

2. เมื่อท่าน ส่งเรื่องร้องเรียนแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่ง เลขลำดับเรื่องร้องเรียน ให้ท่านทางอีเมล

3. ท่านสามารถติดตามผลการดำเนินการข้อร้องเรียนได้ที่ ช่องทางด้านล่างนี้

ถัดลงไปจากแพลตฟอร์มช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน


 

            * ช่องทางการติดตามผลการดำเนินการข้อร้องเรียน *

สร้างขึ้นด้วย Padlet
   

ผู้บริหารระดับสูง  

 164  

นางสาวตรีนุช   เทียนทอง

 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ


  1570540738

นายสุภัทร   จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


 

surin2

นายสุรินทร์ แก้วมณี

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

​ผู้ตรวจราชการฯ เขตตรวจราชการที่ 14

 


 

S 24444935

นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14

   

facebook  

   

พระราชกรณียกิจ  

   

OIT  

OIT Banner

   

กอ.รมน. รับแจ้งเหตุความมั่นคง  

kkk

   

ช่องทางการสอบถาม  

Banner web4