BN

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14

กลุ่มอำนวยการ  

   

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา  

   

กลุ่มพัฒนาการศึกษา  

   

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

   

Link ที่เกี่ยวข้อง  

gfmis
account
 
   

ปฏิทิน  

สิงหาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
   

ITA  

ITALogo

   

ความพึงพอใจ  

6

   

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  

webboard

phone

14440

   

รวมรูป 21 มิ.ย.63 กศน.ยโสธร

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 14 ร่วมตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รายงานสภาพทั่วไปของจังหวัด นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. กล่าวรายงาน และนายชาญชัย โพนกองเส็ง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดยโสธร นายกฤชนนท์ เที่ยงศิริ นำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดยโสธร และรับชมวีดิทัศน์เสนอผลงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งมอบนโยบาย และให้แนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดยโสธร และตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

รวมรูป 20 มิ.ย.63 กศน.มุกดาหาร

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 14 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 ร่วมตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ณ ศาลาเอนกประสงค์ สำนักงาน กศน. จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รายงานสภาพทั่วไปของจังหวัด นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. กล่าวรายงาน และนายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร และรับชมวีดิทัศน์เสนอผลงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งมอบนโยบาย และให้แนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดมุกดาหาร

รวมรูป 20 มิ.ย.63 เวลา 9.00 กศน.โพธิ์ไทร

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร. วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และรับฟังผลการดำเนินการใช้ดิจิทอลแฟลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้ หรือเพื่อการสร้างอาชีพ และการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ สำนักงาน กศน. อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเกรียงไกร พาโยธี กรรมการสถานศึกษากล่าวต้อนรับ นางอุไร ยินสุข รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี รายงานการดำเนินงานในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี และนายทวีศักดิ์ ภาระเวช รักษาการผู้อำนวยการ กศน.โพธิ์ไทร รายงานการดำเนินงาน และการเตรียมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เช่นการออกแบบการจัดการเรียนการสอนผ่าน Online ETV Zoom เป็นต้น

รวมรูป 19 มิ.ย.63 เวลา 9.00 ร.ร.สำโรงเกียรติ

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ร่วมตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และรับฟังผลการดำเนินการการใช้ดิจิทอลแฟลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้ หรือเพื่อการสร้างอาชีพ และการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 รายงานการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และนายชวน แก้วกัณหา ผู้อำนวยการโรงเรียน รายงานการดำเนินงานการเตรียมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบมอนเตสเซอรี่

รวมรูป 19 มิ.ย.63 กศจ.อบ.ครั้งที่ 9 2563

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.) ครั้งที่9/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุม และมี นายวีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้

รวมรูป 18 มิ.ย.63 13.30 น. กศจ.ยโสธร ครั้งที่

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดยโสธร (กศจ.) ครั้งที่ 3/2563 ณห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุม และมีนายบุญสนอง พลมาตย์ รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธรเป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้

   

ผู้บริหารระดับสูง  

  kaka 

นายณัฎฐพล   ทีปสุวรรณ

 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ


  1570540738

นายประเสริฐ   บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


002 

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ


001

นายศัจธร วัฒนะมงคล

รองศึกษาธิการภาค 14

​รักษาการ​ในตำแหน่ง​ ศึกษาธิการ​ภาค​ 14​

   

FACEBOOK PAGE  

   

สถิติผู้เข้าชม  

วันนี้132
เมื่อวานนี้325
อาทิตย์นี้808
เดือนนี้3960
ทั้งหมด102417

ข้อมูลผู้เยี่ยมชม

  • ไอพี 34.238.248.103
  • เบราว์เซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ออนไลน์อยู่

1
ออนไลน์

วันพุธ, 12 สิงหาคม 2563
   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ