BN

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14

กลุ่มอำนวยการ  

   

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา  

   

กลุ่มพัฒนาการศึกษา  

   

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

   

Link ที่เกี่ยวข้อง  

gfmis
account
 
   

ปฏิทิน  

กันยายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
   

ITA  

ITALogo

   

ความพึงพอใจ  

6

   

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  

webboard

phone

14440

   
รวมรูป 22 ก.ค.63 เวลา 9.00 น. ประชุมบูรณาการตรวจราชการยโสธร
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้นางอัจฉรียา ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 2 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดยโสธร และมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวต้อนรับและดำเนินการประชุมในครั้งนี้

รวมรูป 21 ก.ค.63 ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 โดยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาจัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เพื่อติดตามกระบวนการและผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนัก กศน. จังหวัด สพป.อบ. เขต 1 สพม.เขต 29 สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมประชุมฯ รวมทั้งสิ้น 15 คน โดยมี นางประไพ ใจก้าวหน้า นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

รวมรูป 21 ก.ค.63 เวลา 14.00 น. ประชุม กศจ.ยโสธร

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค14 ให้ปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ยโสธร (กศจ.) ครั้งที่4/2563 ณห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่า ราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุม และมีนายบุญสนอง พลมาตย์ รองศึกษาธิการจังหวัดยยโสธร รักษาการใน ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้

 
รวมรูป 21 ก.ค.63 เวลา 9.00 น. ประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการศรีสะเกษ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 เป็นประธานการประชุม นายสำรวย เกตุกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ผู้แทน ก.ธ.จ. และคณะ ประชุมในภาพรวมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนโยบายการตรวจ ดังนี้
1.การตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวม
2.การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
3.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
4. การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5. มาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

รวมรูป 20 ก.ค.63 เวลา 10.00 น. ประชุมบุคลากร ศธภ.14

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ และภารกิจงานในช่วงไตรมาส 4 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิากรภาค 14 โดยมีนางสิริกุล สินธุบุญ เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้

รวมรูป 20 24 ก.ค.63 ประชุมรับรู้ทิศทางภาค

วันที่​ 20-24​ กรกฎาคม​ 2563​ นายศัจธร​ วัฒนะมงคล​ รองศึกษาธิการภาค​ 14​ รักษา​การในตำแหน่งศึกษาธิการภาค​ 14​ พร้อมด้วย​ นายคำออน​ คณะพัฒน์​ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ​พิเศษ​ และนางสาวพัชณิดา​ มะอาจเลิศ​ นักวิชาการศึกษาธิการปฏิบัติการ​ เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่​ 1​ แผน ระดับที่​ 2​ แผนระดับที่​ 3​ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาตามหลักการความสัมพันธ์​เชิงเหตุและผล​ (XYZ)​ ณ​ โรงแรมมิราม่า​ เขตพระนคร​ กรุงเทพฯ โดยมี นายธีรพงษ์​ สารแสน​ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุม​ดังกล่าว

   

ผู้บริหารระดับสูง  

  kaka 

นายณัฎฐพล   ทีปสุวรรณ

 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ


  1570540738

นายประเสริฐ   บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


002 

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ


001

นายศัจธร วัฒนะมงคล

รองศึกษาธิการภาค 14

​รักษาการ​ในตำแหน่ง​ ศึกษาธิการ​ภาค​ 14​

   

FACEBOOK PAGE  

   

สถิติผู้เข้าชม  

วันนี้193
เมื่อวานนี้277
อาทิตย์นี้470
เดือนนี้7025
ทั้งหมด114184

ข้อมูลผู้เยี่ยมชม

  • ไอพี 3.234.143.26
  • เบราว์เซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ออนไลน์อยู่

1
ออนไลน์

วันอังคาร, 22 กันยายน 2563
   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ