BN

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14

กลุ่มอำนวยการ  

   

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา  

   

กลุ่มพัฒนาการศึกษา  

   

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

   

Link ที่เกี่ยวข้อง  

gfmis
account
 
   

ปฏิทิน  

กันยายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
   

ITA  

ITALogo

   

ความพึงพอใจ  

6

   

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  

webboard

phone

14440

   

รวมรูป 20 ก.ค.63 เวลา 10.00 น. ประชุมบุคลากร ศธภ.14

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ และภารกิจงานในช่วงไตรมาส 4 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิากรภาค 14 โดยมีนางสิริกุล สินธุบุญ เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้

รวมรูป 20 24 ก.ค.63 ประชุมรับรู้ทิศทางภาค

วันที่​ 20-24​ กรกฎาคม​ 2563​ นายศัจธร​ วัฒนะมงคล​ รองศึกษาธิการภาค​ 14​ รักษา​การในตำแหน่งศึกษาธิการภาค​ 14​ พร้อมด้วย​ นายคำออน​ คณะพัฒน์​ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ​พิเศษ​ และนางสาวพัชณิดา​ มะอาจเลิศ​ นักวิชาการศึกษาธิการปฏิบัติการ​ เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่​ 1​ แผน ระดับที่​ 2​ แผนระดับที่​ 3​ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาตามหลักการความสัมพันธ์​เชิงเหตุและผล​ (XYZ)​ ณ​ โรงแรมมิราม่า​ เขตพระนคร​ กรุงเทพฯ โดยมี นายธีรพงษ์​ สารแสน​ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุม​ดังกล่าว

รวมรูป 17 ก.ค.63 15.30 น.ประชุ กศจ.ศรีสะเกษ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา15.30น.นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค14 ให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ(กศจ.)ครั้งที่ 9/2563 ณห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม และมีนางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้

รวมรูป 17 ก.ค.63 10.30 นใ ตรวจติดตาม โควิด รร.อนุบาลอุบล

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนสถานศึกษา ณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีนายถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูล โดยเยี่ยมชม อาคารสถานที่ ห้องเรียน โรงอาหาร กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ที่จัดตามมาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

รวมรูป 17 ก.ค.63 Active leaning รร.อนุบาลอุบลวิทยา
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมติดตามโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามบริบทในเขตพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 และ 14 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนของนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) โดยมีการแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ วิธีการจัดการเรียนการสอน การดำเนินการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม และด้านการประเมินการเรียนรู้ ณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รายงานผลการดำเนินงาน นายถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 รายงานผลการดำเนินงานการเปิดเรียนช่วง COVID-19 และการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน และนายวีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ได้สรุปภาพรวมการดำเนินงานหลังเปิดภาคเรียน และผู้รับผิดชอบงานวิจัยได้ดำเนินการแบ่งกลุ่มการสัมภาษณ์ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู กลุ่มผู้ปกครอง และนักเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
 
 

รวมรูป 16 ก.ค.63 13.30 น.ประชุม กศจ.อำนาจเจริญ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 14 ให้ปฏิบัติหน้าที่  ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ (กศจ.)ครั้งที่ 7/2563 ณห้องประชุมชั้น2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุม และมีนายภวัต รัตนบุญยกร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้

   

ผู้บริหารระดับสูง  

  kaka 

นายณัฎฐพล   ทีปสุวรรณ

 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ


  1570540738

นายประเสริฐ   บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


002 

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ


001

นายศัจธร วัฒนะมงคล

รองศึกษาธิการภาค 14

​รักษาการ​ในตำแหน่ง​ ศึกษาธิการ​ภาค​ 14​

   

FACEBOOK PAGE  

   

สถิติผู้เข้าชม  

วันนี้198
เมื่อวานนี้277
อาทิตย์นี้475
เดือนนี้7030
ทั้งหมด114189

ข้อมูลผู้เยี่ยมชม

  • ไอพี 3.234.143.26
  • เบราว์เซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ออนไลน์อยู่

1
ออนไลน์

วันอังคาร, 22 กันยายน 2563
   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ