BN

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14

กลุ่มอำนวยการ  

   

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา  

   

กลุ่มพัฒนาการศึกษา  

   

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

   

Link ที่เกี่ยวข้อง  

gfmis
account
 
   

ปฏิทิน  

กรกฎาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
   

ITA  

ITALogo

   

ความพึงพอใจ  

6

   

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  

webboard

phone

14440

   

รวมรูป 1 ก.ค.63 ประชุม ป.ย.ป.ศธ

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสิริกุล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 14 ให้เข้าร่วมประชุมโครงการสนับสนุนแนวทางจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศและทิศทางการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษในระดับพืันที่ โดยมี ดร.ชื่นฤดี บุตะเขียว ผู้อำนวยการกลุ่ม ป.ย.ป. ศธ. เป็นประธานการประชุมในครัั้งนี้ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย ดร.ชื่นฤดี บุตะเขียว ผู้อำนวยการกลุ่ม ป.ย.ป. ศธ. ในการตรวจเยื่ยมการดำเนินของสำนักงานศึกษาที่การภาค 14 ในครั้งนี้

รวมรูป 1 ก.ค.63 เวลา 13.00 น. รร.บ้านโคกเพ็ก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก และโรงเรียนบ้านหนองออ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมต้อนรับ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต้อนรับ นายไตรวิทย์ เนียมมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพ็ก และนายสำราญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองออ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ และการให้ความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กรในท้องถิ่น และชุมชนในการช่วยเหลือ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่พบในสถานศึกษา

 

รวมรูป 1 ก.ค.63 13.30 รร.น้ำยืน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตในพื้นที่ และผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมต้อนรับ โดยมี นายสถิตย์ แก้วแฉล้ม รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับ และนายสุพิชญ์ ลาลุน รองผูัอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กล่าวรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ และการให้ความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กรในท้องถิ่น และชุมชนในการช่วยเหลือ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่พบในสถานศึกษา

รวมรูป 1 ก.ค.63 9.30 น.เวทีประชาคม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางอัจฉรียา ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ร่วมดำเนินการในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในครั้งนี้

รวมรูป 1 ก.ค.63 13.30 น. รร.อาเวมารี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางประไพ ใจก้าวหน้า นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โดยมี นางสาวรัตนา พันธุ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ ซึ่งมีผู้บริหาร ครูให้การต้อนรับ

รวมรูป 1 ก.ค.63 ร.ร.พนาศึกษา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางประไพ ใจก้าวหน้า นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนพนาศึกษา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ โดยมีนายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมตัอนรับ

   

ผู้บริหารระดับสูง  

  kaka 

นายณัฎฐพล   ทีปสุวรรณ

 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ


  1570540738

นายประเสริฐ   บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


002 

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ


001

นายศัจธร วัฒนะมงคล

รองศึกษาธิการภาค 14

​รักษาการ​ในตำแหน่ง​ ศึกษาธิการ​ภาค​ 14​

   

FACEBOOK PAGE  

   

สถิติผู้เข้าชม  

วันนี้31
เมื่อวานนี้237
อาทิตย์นี้268
เดือนนี้1543
ทั้งหมด90027

ข้อมูลผู้เยี่ยมชม

  • ไอพี 3.235.74.77
  • เบราว์เซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ออนไลน์อยู่

1
ออนไลน์

วันอังคาร, 07 กรกฎาคม 2563
   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ