BN

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14

กลุ่มอำนวยการ  

   

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา  

   

กลุ่มพัฒนาการศึกษา  

   

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

   

Link ที่เกี่ยวข้อง  

gfmis
account
 
   

ปฏิทิน  

ตุลาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

ITA  

ITALogo

   

ความพึงพอใจ  

6

   

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  

webboard

phone

14440

   

รวมรูป 1 ก.ย.63 เวลา 9.00 น. ตรวจราชการกรณีพิเศษ กศน.อุทุมพร

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตตรวจราชการที่ 14 ณ สำนักงาน กศน. อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี รอง ผอ.กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.กศน. อำเภอ ครู กศน. บุคลากร ประธานกรรมการสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ นายกล้าหาญ เพ็ญพักตร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภออุทุมพรพิสัย นางธนัชศรณ์ ศิริม่วง รอง ผอ.กศน. จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ และรับชม VTR สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ และเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของ กศน.อำเภออุทุมพรพิสัย โดยมีนายนิคม สิงห์ดง ประธานกรรมการสถานศึกษา กล่าวขอบคุณและนำเสนอปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน

รวมรูป 1 ก.ย.63 เวลา 13.00 น. โครงการปฐมวัย ร.ร.อนุบาลวิทยาคม

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 พร้อมคณะกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และคณะกรรมการคัดเลือกรูปแบบ/ แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 ลงพื้นที่รับฟังการนำเสนอผลงานสถานศึกษา ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย (ประเภทผู้บริหาร) ประจำปี พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม กล่าวต้อนรับ และนำเสนอผลงานประเภทผู้บริหาร ชื่อผลงาน การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) ด้วยรูปแบบ PO-2R- NEVA Model

รวมรูป 1 ก.ย.63 เวลา 9.00 น. โครงการปฐมวัย ร.ร.ศูนย์เด็กวัดใต้พระเจ้า

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 พร้อมคณะกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และคณะกรรมการคัดเลือกรูปแบบ/ แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 ลงพื้นที่รับฟังการนำเสนอผลงานสถานศึกษา ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย (ประเภทครูผู้สอน) ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และ ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และนางพิณผกา แก่นอาษา ครูชำนาญการ นำเสนอผลงานประเภทครูผู้สอนปฐมวัย

รวมรูป 31 ส.ค.63 โครงการพลเมืองดี ร.ร.บ้านซำเบ็ง

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายศัจธร​ วัฒนะมงคล​ รองศึกษาธิการภาค​ 14​ รักษา​การในตำแหน่งศึกษาธิการภาค​ 14​ มอบหมายให้นางอัจฉรียา ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาพร้อมคณะออกนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการ สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ณ โรงเรียนบ้านซำเบ็งและโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฏรพัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านดงจงอาง และโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม จังหวัดยโสธร กรรมการนิเทศประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ศึกษานิเทศก์สังกัดสพป.ยโสธร ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศ ซึ่งมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือตอบข้อซักถามการนิเทศในครั้งนี้

รวมรูป 31 ส.ค.63 เวลา 8.30 น.ประชุมกรมจังหวัด
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา พร้อมด้วยนางสิริกุล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวปุญญาพัฒน์ โนนศิลา ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อชี้แจงการจัดเตรียมงานกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
 

รวมรูป 31 ส.ค.63 เวลา 9.00 น. โครงการปฐมวัย ร.ร.คำม่วง

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 พร้อมคณะกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และคณะกรรมการคัดเลือกรูปแบบ/ แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 ลงพื้นที่รับฟังการนำเสนอผลงานสถานศึกษา ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย ประเภทผู้บริหาร และ ประเภทครูผู้สสอน ประจำปี พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนบ้านคำม่วง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมี นายสมเพศ คามใส ประธานคณะกรรมการเครือข่ายคุณภาพการศึกษาจตุสัมพันธ์ และนายประสิทธิ์ เกื้อกูล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับ นายหมิ่ง ยวนยี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำม่วง นำเสนอผลงานประเภทผู้บริหาร นางสาวปรารถนา ธิมาชัย ครูโรงเรียนบ้านคำม่วง นำเสนอผลงานประเภทครูผู้สอนปฐมวัย

   

ผู้บริหารระดับสูง  

  kaka 

นายณัฎฐพล   ทีปสุวรรณ

 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ


  1570540738

นายประเสริฐ   บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


002 

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ


001

นายศัจธร วัฒนะมงคล

รองศึกษาธิการภาค 14

​รักษาการ​ในตำแหน่ง​ ศึกษาธิการ​ภาค​ 14​

   

FACEBOOK PAGE  

   

สถิติผู้เข้าชม  

วันนี้167
เมื่อวานนี้254
อาทิตย์นี้922
เดือนนี้5245
ทั้งหมด121439

ข้อมูลผู้เยี่ยมชม

  • ไอพี 3.210.201.170
  • เบราว์เซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ออนไลน์อยู่

1
ออนไลน์

วันพฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2563
   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ