BN

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14

กลุ่มอำนวยการ  

   

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา  

   

กลุ่มพัฒนาการศึกษา  

   

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

   

Link ที่เกี่ยวข้อง  

gfmis
account
 
   

ปฏิทิน  

กันยายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
   

ITA  

ITALogo

   

ความพึงพอใจ  

6

   

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  

webboard

phone

14440

   

รวมรูป 13 ส.ค.63 เวลา 9.00 น. ตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 2 เทคนิคเขมราฐ

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตตรวจราชการที่ 14 ณ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยมี นายมงคล จึงมั่นคง ประธานกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ครู และบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ร่วมต้อนรับ โดยมี นายจงอางศึก ศรีวะสุทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ กล่าวต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน และรับชม VTR สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ

รวมรูป 11 ส.ค.63 ลงพื้นที่ติดตามโครงการปฐมวัย

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 พร้อมคณะกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร และโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) อ.กุดชุม จ.ยโสธร เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

รวมรูป 11 ส.ค.63 ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ร.ร.บ้นคำขวาง

วันที่​ 11 สิงหาคม 2563​ นายศัจธร​ วัฒนะมงคล​ รองศึกษาธิการภาค​ 14​ รักษา​การในตำแหน่งศึกษาธิการภาค​ 14​ มอบหมายให้นางอัจฉรียา ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมคณะออกประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณโรงเรียนบ้านคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ศธ.เป็นประธานการประเมินฯ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานีเขต 1,ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับเชี่ยวชาญ สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ,นักวิชาการสพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งมี นายธนาคม กองเพียร อำเภอวารินชำราบ และ ดร.เธียนไท คำล้าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 และคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมทั้งชุมชนให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือตอบข้อซักถามการประเมินในครั้งนี้

รวมรูป 11 ส.ค.63 ร่วมพิธีมอบรางวัลสัมมนาวิชาการ

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางสาวศิรภัส ธีรศุทธากร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวธิดาลักษณ์ พันคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในการพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมโครงการสัมมนาวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อเนื่อง “อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน” ปี พ.ศ.2564 ณ ศูนย์แสดงสินค้าโอทอป องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รวมรูป 10 ส.ค.63 ประเมินสถานศึกษาพอเพียง รร.บ้านนาจาน

วันที่​ 10 สิงหาคม 2563​ นายศัจธร​ วัฒนะมงคล​ รองศึกษาธิการภาค​ 14​ รักษา​การในตำแหน่งศึกษาธิการภาค​ 14​ มอบหมายให้นางอัจฉรียา ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาพร้อมคณะออกประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณโรงเรียนบ้านนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ศธ.เป็นประธานการประเมินฯ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานีเขต 1,ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับเชี่ยวชาญ สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ,นักวิชาการสพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งมี นานวินิจ เทพนิต นายอำเภอนาเยีย และคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมทั้งชุมชนให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือตอบข้อซักถามการประเมินในครั้งนี้

รวมรูป 10 ส.ค.63 ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระดับภาค

วันที่​ 10​ สิงหาคม​ 25​63​ เวลา​ 09.00​ น.​ นายศัจธร​ วัฒนะมงคล​ รองศึกษาธิการ​ภาค​ 14​ รักษาการในตำแหน่ง​ ศึกษาธิการ​ภาค​ 14​ เป็นประธานการประชุมปฏบัติการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์​การพัฒนาการศึกษาระดับภาค​ (พ.ศ.​2563-2565)​ และมอบนโบาย​ ณ​ โรงแรมสุนีย์​ แกรนด์​ จังหวัด​อุบลราชธานี​ โดยมีผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผน​ของหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ​ และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค​ 14​ จำนวน​ 90​ คน

   

ผู้บริหารระดับสูง  

  kaka 

นายณัฎฐพล   ทีปสุวรรณ

 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ


  1570540738

นายประเสริฐ   บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


002 

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ


001

นายศัจธร วัฒนะมงคล

รองศึกษาธิการภาค 14

​รักษาการ​ในตำแหน่ง​ ศึกษาธิการ​ภาค​ 14​

   

FACEBOOK PAGE  

   

สถิติผู้เข้าชม  

วันนี้193
เมื่อวานนี้277
อาทิตย์นี้470
เดือนนี้7025
ทั้งหมด114184

ข้อมูลผู้เยี่ยมชม

  • ไอพี 3.234.143.26
  • เบราว์เซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ออนไลน์อยู่

1
ออนไลน์

วันอังคาร, 22 กันยายน 2563
   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ