BN

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14

กลุ่มอำนวยการ  

   

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา  

   

กลุ่มพัฒนาการศึกษา  

   

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

   

Link ที่เกี่ยวข้อง  

gfmis
account
 
   

ปฏิทิน  

กันยายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
   

ITA  

ITALogo

   

ความพึงพอใจ  

6

   

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  

webboard

phone

14440

   
รวมรูป 4 ส.ค.63 เวลา 9.00 น. Active leanning ร.ร.บ้านน้ำก่ำ
วันที่ 4 สิงหาคม2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ศึกษานิเทศก์จาก สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมติดตามโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามบริบทในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 และ 14 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนของนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) โดยมีการแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ วิธีการจัดการเรียนการสอน การดำเนินการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม และด้านการประเมินการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมี นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของ สพป.นครพนม เขต 1 และนายสาทิต วารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รายงานผลการดำเนินงานในส่วนของโรงเรียน และผู้รับผิดชอบงานวิจัยได้ดำเนินการแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู กลุ่มผู้ปกครอง และนักเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างด
 
 

รวมรป 3 ส.ค.63 ออกประเมินสถานศึกษาพอเพียง ร.ร.ปทุมวิยากร

วันที่​ 3 สิงหาคม 2563​ นายศัจธร​ วัฒนะมงคล​ รองศึกษาธิการภาค​ 14​ รักษา​การในตำแหน่งศึกษาธิการภาค​ 14​ มอบหมายให้นางอัจฉรียา ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาพร้อมคณะออกประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณโรงเรียนปทุมวิทยากรจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ศธ.เป็นประธานการประเมินฯ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานีเขต 4, ศึกษานิเทศก์ ศธจ. ศรีสะเกษ, ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี(นายวิรุจ วิชัยบุญ)และคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมทั้งชุมชนให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือตอบข้อซักถามการประเมินในครั้งนี้

รวมรูป 3 ส.ค.63 9.00 น. Active leaning ร.ร.บ้านห้วยยาง

วันที่ 3 สิงหาคม2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิกาคภาค 11 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ศึกษานิเทศก์จาก สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วมติดตามโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามบริบทในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 และ 14 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนของนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) โดยมีการแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ วิธีการจัดการเรียนการสอน การดำเนินการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม และด้านการประเมินการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยมี นายสังวาลย์ ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน รายงานผลการดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบงานวิจัยได้ดำเนินการแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู กลุ่มผู้ปกครอง และนักเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

รวมรูป 2 ส.ค.63 เวลา 9.00 น. ฟังบรรยายพิเศษทางการศึกษา รร.สุนีแกรนด์

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และรับฟังบรรยายพิเศษโครงการสัมมนา ทิศทางการพัฒนาการศึกษา หัวข้อ "ทิศทาง การพัฒนาการศึกษา มุมมองการพัฒนาที่ท้าทาย" ณห้องทับทิมสยาม 1 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาและบรรยายพิเศษ หัวข้อ"ทิศทางการพัฒนาการศึกษามุมมองการพัฒนาที่ท้าทาย" และมีนายอุเทน วรชินา ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนา นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานีเป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้

   

ผู้บริหารระดับสูง  

  kaka 

นายณัฎฐพล   ทีปสุวรรณ

 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ


  1570540738

นายประเสริฐ   บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


002 

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ


001

นายศัจธร วัฒนะมงคล

รองศึกษาธิการภาค 14

​รักษาการ​ในตำแหน่ง​ ศึกษาธิการ​ภาค​ 14​

   

FACEBOOK PAGE  

   

สถิติผู้เข้าชม  

วันนี้192
เมื่อวานนี้277
อาทิตย์นี้469
เดือนนี้7024
ทั้งหมด114183

ข้อมูลผู้เยี่ยมชม

  • ไอพี 3.234.143.26
  • เบราว์เซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ออนไลน์อยู่

1
ออนไลน์

วันอังคาร, 22 กันยายน 2563
   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ