BN

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14

กลุ่มอำนวยการ  

   

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา  

   

กลุ่มพัฒนาการศึกษา  

   

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

   

Link ที่เกี่ยวข้อง  

gfmis
account
 
   

ปฏิทิน  

กันยายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
   

ITA  

ITALogo

   

ความพึงพอใจ  

6

   

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  

webboard

phone

14440

   

รวมรูป 3 ส.ค.63 9.00 น. Active leaning ร.ร.บ้านห้วยยาง

วันที่ 3 สิงหาคม2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิกาคภาค 11 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ศึกษานิเทศก์จาก สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วมติดตามโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามบริบทในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 และ 14 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนของนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) โดยมีการแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ วิธีการจัดการเรียนการสอน การดำเนินการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม และด้านการประเมินการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยมี นายสังวาลย์ ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน รายงานผลการดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบงานวิจัยได้ดำเนินการแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู กลุ่มผู้ปกครอง และนักเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

รวมรูป 2 ส.ค.63 เวลา 9.00 น. ฟังบรรยายพิเศษทางการศึกษา รร.สุนีแกรนด์

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และรับฟังบรรยายพิเศษโครงการสัมมนา ทิศทางการพัฒนาการศึกษา หัวข้อ "ทิศทาง การพัฒนาการศึกษา มุมมองการพัฒนาที่ท้าทาย" ณห้องทับทิมสยาม 1 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาและบรรยายพิเศษ หัวข้อ"ทิศทางการพัฒนาการศึกษามุมมองการพัฒนาที่ท้าทาย" และมีนายอุเทน วรชินา ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนา นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานีเป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้

รวมรูป 1 ส.ค.63 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ ร.ร.อนุบาลอำนาจเจริญ

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1358/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ได้มอบหมายให้ นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และ นางโสภิษฐ์ แก้วกนก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมติดตามการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ณ อาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ

รวมรูป 1 ก.ค.63 ออกตรวจเยื่ยมสนามสอบ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1358/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ได้มอบหมายให้ นายประโยชน์ มณีรัตน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ นางสาวธิดาลักษณ์ พันคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมติดตามการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ

รวมรูป 1 ส.ค.63 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ ร.ร.เทคนิคยโสธร

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1358/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ได้มอบหมายให้ นายคำออน​ คณะพัฒน์​ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวพัชณิดา​ มะอาจเลิศ​ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ​ ออกตรวจเยี่ยมติดตามการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคยโสธร​ จังหวัดยโสธร

รวมรูป 1 ส.ค.63 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ ร.ร.เบ็ญจะมมหาราช

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1358/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ได้มอบหมายให้ นายศัจธร วัฒะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 14 นางอัจฉรียา ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสิริกุล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ นางสาวนงนาถ ธรรมทัตโต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ออกตรวจเยี่ยมติดตามการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

   

ผู้บริหารระดับสูง  

  kaka 

นายณัฎฐพล   ทีปสุวรรณ

 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ


  1570540738

นายประเสริฐ   บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


002 

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ


001

นายศัจธร วัฒนะมงคล

รองศึกษาธิการภาค 14

​รักษาการ​ในตำแหน่ง​ ศึกษาธิการ​ภาค​ 14​

   

FACEBOOK PAGE  

   

สถิติผู้เข้าชม  

วันนี้196
เมื่อวานนี้277
อาทิตย์นี้473
เดือนนี้7028
ทั้งหมด114187

ข้อมูลผู้เยี่ยมชม

  • ไอพี 3.234.143.26
  • เบราว์เซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ออนไลน์อยู่

1
ออนไลน์

วันอังคาร, 22 กันยายน 2563
   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ