BN

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14

กลุ่มอำนวยการ  

   

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา  

   

กลุ่มพัฒนาการศึกษา  

   

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

   

Link ที่เกี่ยวข้อง  

gfmis
account
 
   

ปฏิทิน  

กันยายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
   

ITA  

ITALogo

   

ความพึงพอใจ  

6

   

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  

webboard

phone

14440

   

รวมรูป 29 ก.ค.63 ออกติดตามการขับเคลือนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.ยโสร

วันที่ 29​ กรกฎาคม 2563 ศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาและคณะ ออกติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีผู้แทนหน่วยงานจัดการศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงาน กศน. จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ​ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้งสิ้น 14 คน

รวมรูป 29 ก.ค.63 ตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง รร.เทศบาล 4 จ

วันที่​ 29 กรกฎาคม​ 2563​ นายศัจธร​ วัฒนะมงคล​ รองศึกษาธิการภาค​ 14​ รักษา​การในตำแหน่งศึกษาธิการภาค​ 14​ มอบหมายให้นางอัจฉรียา ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาพร้อมคณะออกประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่121) จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ศธ.เป็นประธานการประเมินฯศึกษานิเทศน์จาก สพป.อุบลราชธานีเขต1 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมทั้งชุมชนให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือตอบข้อซักถามการประเมินในครั้งนี้

รวมรูป 29 ก.ค.63 10.30 น.ตรวจโควิด ร.ร.ศรีแสงธรรม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนสถานศึกษา ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนเอกชนการกุศลในพระพุทธศาสนา โดยมีพระครูวิมลปัญญาคุณ เป็นผู้รับใบอนุญาต และมีนางสาวจิราภรณ์ ว่องไว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมต้อนรับและเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องเรียน โรงอาหาร กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

รวมรูป 29 ก.ค.63 9.00o

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมติดตามโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามบริบทในเขตพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 และ 14 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนของนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) โดยมีการแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ วิธีการจัดการเรียนการสอน การดำเนินการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม และด้านการประเมินการเรียนรู้ ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ผู้รับใบอนุญาต รายงานผลการดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบงานวิจัยได้ดำเนินการแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู กลุ่มผู้ปกครอง และนักเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา และประชาชน ร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 28 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14

1.พิธีทำบุญตักบาตร

รวมรูปพีธีทำบุญตักบาตร

2. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 2

3. พิธีลงนามถวายพระพร

รวมรูปพีธีลงนามถวายพระพร

รวมรูป 27 ก.ค.63 โครงการเทิดพระเกียรติกิจรรมปลูกป่า

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 14 ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ปลูกป่า มอบพันธุ์ไม้-พันธุ์ปลา ปล่อยพันธุ์ปลา และกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนางสิริกุล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา ประชาชนและชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

   

ผู้บริหารระดับสูง  

  kaka 

นายณัฎฐพล   ทีปสุวรรณ

 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ


  1570540738

นายประเสริฐ   บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


002 

นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ


001

นายศัจธร วัฒนะมงคล

รองศึกษาธิการภาค 14

​รักษาการ​ในตำแหน่ง​ ศึกษาธิการ​ภาค​ 14​

   

FACEBOOK PAGE  

   

สถิติผู้เข้าชม  

วันนี้196
เมื่อวานนี้277
อาทิตย์นี้473
เดือนนี้7028
ทั้งหมด114187

ข้อมูลผู้เยี่ยมชม

  • ไอพี 3.234.143.26
  • เบราว์เซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ออนไลน์อยู่

2
ออนไลน์

วันอังคาร, 22 กันยายน 2563
   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ